Goede binnenluchtkwaliteit van levensbelang

Goede binnenluchtkwaliteit van levensbelang

De lucht die we dagelijks inademen heeft een grote invloed op onze gezondheid en welzijn. Volgens onderzoeken van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en European Environment Agency kunnen schadelijke stoffen binnenshuis (Indoor Air Pollution) ernstige schade toebrengen aan de gezondheid van mensen. De kennis van het binnenklimaat loopt volgens deze onderzoeken ver achter bij die van het buitenklimaat. 

Omdat we 90% van onze tijd binnen doorbrengen, is een goed en gezond binnenklimaat uitermate belangrijk. Goede binnenluchtkwaliteit zorgt voor een gezondere leef- en werkomgeving, wat verlaging van ziekteverzuim en gezondheidsklachten als gevolg heeft.

 

Wat verstaan we onder binnenluchtkwaliteit?

De binnenluchtkwaliteit (of Indoor Air Quality) bestaat uit omgevingsfactoren binnen een gebouw die invloed hebben op de gezondheid, het comfort of menselijke prestaties (zoals productiviteit). Binnenlucht wordt, in tegenstelling tot buitenlucht, continu gecirculeerd. Zo bouwen schadelijke stoffen zich op en blijven ze hangen in een ruimte. Het goed controleren en monitoren van temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en de akoestiek is belangrijk voor een goede binnenluchtkwaliteit.

DESSO Retrace van Tarkett gezonder binnenklimaat

Het belang van een goed binnenklimaat

Omdat we dus het grootste gedeelte van onze tijd binnen doorbrengen, heeft de kwaliteit van de lucht grote invloed op ons dagelijks (werk)leven. Schadelijke stoffen (zoals fijnstof) kunnen voor ernstige gezondheidsproblemen zorgen. Uit onderzoek blijkt dat:

  • Binnenlucht 2 tot 5 keer meer verontreinigd kan zijn dan de buitenlucht
  • Ruim 1 op 6 Europeanen leeft in een gebouw met een ongezonde binnenluchtkwaliteit (onderzoek ECOFYS)
  • Vocht en schimmel het risico op astma verhogen met 40% (onderzoek IBP Fraunhofer)
  • De productiviteit verhoogt met 5% wanneer de luchtkwaliteit binnenshuis goed is.
  • Het vermogen om informatie te verwerken verhoogt met 5% tot 15% wanneer de luchtkwaliteit binnenshuis goed is.
  • Het inademen van schonere lucht ook het vermogen versterkt om te leren, beslissingen te nemen en effectief te reageren op crisissituaties.

Een slecht binnenklimaat kan verschillende oorzaken hebben, zoals slechte ventilatie, fijnstof, slechte bouwmaterialen, slechte akoestiek of schadelijke reinigingsmiddelen. Dit kan voor verschillende gezondheidsklachten zorgen. Langdurige blootstelling aan slechte binnenluchtkwaliteit kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid en irritatie aan de neus, keel en ogen. In het ergste geval kunt u zelfs chronische ontstekingen en aandoeningen oplopen.

Verbeteren van de binnenluchtkwaliteit

Om het binnenklimaat te verbeteren en te zorgen voor een uitstekende 'Indoor Air Quality' is het van belang dat de verschillende vervuilingsbronnen aangepakt worden, om verdere vervuiling te voorkomen.

Onderstaande tips kunnen ervoor zorgen dat de binnenluchtkwaliteit verbeterd, met een verminderde blootstelling aan schadelijke stoffen en luchtverontreiniging tot gevolg:

1.    Goede ventilatie: dit zorgt ervoor dat frisse lucht de ruimte in kan komen en dat de concentratie schadelijke stoffen tot een minimum beperkt wordt.

2.    Lage luchtvochtigheid: een luchtvochtigheid tussen 45% en 55% is ideaal. Dit voorkomt schimmel en zorgt voor een aangenaam woon- en werkklimaat.

3.    Luchtreinigers: in ruimtes die moeilijk te ventileren zijn, bieden luchtreinigers uitkomst. Zorg voor een hoge kwaliteit filters en vervang deze regelmatig.

4.    Reinig luchtbevochtigers en ontvochtigers regelmatig, deze kunnen een voedingsbodem voor schimmels en bacteriën vormen.

5.    Zorg voor groen: planten zijn niet alleen mooi, maar zorgen ook voor zuurstof in de lucht.

6.    Plaatsing printers: printers zijn een (onderschatte) veroorzaker van luchtvervuiling. Plaats deze daarom bij voorkeur buiten het leslokaal.

7.    Kies voor goede materialen: weloverwogen keuzes voor materialen kunnen het binnenklimaat veraangenamen. Geluidsdempende vloeren en muren zorgen bijvoorbeeld voor een betere akoestiek en (potentieel) vermindering van stress gerelateerde klachten.

8.    Let op met vluchtige organische stoffen (VOC’s). Alle producten en materialen stoten stoffen uit tijdens het gebruik. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Let op de TVOC-score van producten. Is deze niet aanwezig, dan zal in veel gevallen de uitstoot vrij hoog zijn.

De juiste vloer draagt bij aan een goed binnenklimaat

Ook een goede vloer draagt bij aan een uitstekende binnenluchtkwaliteit. Bij Tarkett hebben we meerdere vloeroplossingen die een positieve bijdrage leveren aan het binnenklimaat, of dat nu op de werkplek is of thuis. 

Alle elastische vloerproducten van Tarkett zijn ftalaatvrij. Voor deze productcategorieën ligt de uitstoot van vluchtige organische stoffen tot meer dan 1.000 keer onder de norm. Voor de meeste van onze vloeren zijn de niveaus zelfs zo laag, dat deze niet meer meetbaar zijn.


De DESSO AirMaster® is speciaal ontwikkeld om schadelijke fijnstof op te vangen en vast te houden. Tapijt uit de AirMaster®-collecties is vele malen effectiever in het opnemen van fijnstof dan standaard tapijt vloeroplossingen. 

Binnenluchtkwaliteit
Binnenluchtkwaliteit laboratorium

Een groot deel van onze collecties tapijt en harde vloeren beschikt daarnaast over een Cradle to Cradle®-certificering. Dit garandeert dat deze vloeroplossingen voldoen aan strikte eisen op het gebied van gezondheid, milieu en duurzaamheid. Zo worden er gezonde, recyclebare materialen gebruikt om de principes van de circulaire economie te volgen. Dit maakt deze vloeren zowel goed voor zowel het binnen- als buitenklimaat.

Meer informatie?

Tarkett is uw betrouwbare partner voor hoogwaardige vloer- en wandbekleding. Neem contact met ons op en ontdek hoe wij uw gebouw kunnen verrijken met onze oplossingen. 

Voorgestelde collecties