CARBON FOOTPRINT CALCULATOR

De CO2-voetafdruk van uw project berekenen

Wat is een CO2-voetafdruk?

Een CO2-voetafdruk is de totale hoeveelheid broeikasgassen (CO2eq) die door de activiteiten van een individu, een land of een organisatie wordt gegenereerd. We kunnen de CO2-voetafdruk van o.a. een product berekenen. Een CO2-voetafdruk van een product registreert de totale CO2-uitstoot van een product gedurende zijn levenscyclus.

Waarom is het zo belangrijk?

De CO2-voetafdruk is een zeer belangrijk middel om te begrijpen welke impact we hebben op de opwarming van de aarde. De bouwsector kan een groot verschil maken, omdat hij 39% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (productie, transport en verbranding) en 60-70% van het totale afval vertegenwoordigt. 

gevolgen voor de klimaatverandering

Hoe berekenen wij de CO2-voetafdruk?

Onze calculator houdt bij de berekeningen rekening met de emissies voor elk van de fasen van de levenscyclus van het product, het materiaal, het transport, de energie die wordt verbruikt tijdens het productieproces, het gebruik en het einde van de levenscyclus. Alle berekeningen zijn gebaseerd op onze EPD's en geverifieerd door derden. 

levenscyclusfasen van vloeren, inclusief recycling

Hoe berekent u de CO2-voetafdruk van uw project?

Wij hebben voor u onze vloerencollecties met een lage CO2-uitstoot geselecteerd. Maak uw keuze en klik op 'CO2-voetafdruk van mijn project berekenen' om de CO2-voetafdruk van uw project te evalueren.

Stap 1

Selecteer uw favoriete Tarkett-vloer vanuit onze zoekfunctie.

Stap 2

Klik op de productpagina van uw geselecteerde collectie op 'CO2-VOETAFDRUK VAN MIJN PROJECT' of 'MIJN PROJECT CARBON FOOTPRINT' om naar de berekeningspagina te gaan. Voer vervolgens uw waarden in en krijg een schatting van de voetafdruk van de vloer over de gehele levenscyclus van het gebouw.

Carbon calculator Tarkett sustainability

Bereken de CO2-voetafdruk van een van deze collecties

Op zoek naar circulaire producten?

De Circular selection

De Circular Selection omvat onze circulaire vloeroplossingen. Deze collecties zijn ecologisch ontworpen met circulariteit en recycling aan het einde van de levensduur in gedachten. Het kiezen van een vloer uit onze Circular Selection is een garantie dat uw vloerafval na installatie en na gebruik wordt ingezameld en gerecycled.

.

Verminder uw impact met recycling

De berekening van de CO2-voetafdruk maakt het mogelijk om de belangrijkste bronnen van emissies in een product te identificeren. Dit toont precies aan waar de grootste potentie zit voor optimalisatie en vermijding. Het einde van de levensduur is een fase met een groot potentieel voor CO2-reductie. Het recyclen van oude vloeren vermindert de CO2-uitstoot, door ontginning van grondstoffen te vermijden en verbranden of storten te voorkomen.

Oude PVC-vloeren recyclen

Bekijk een praktijkvoorbeeld waarbij we homogene vinylvloeren na gebruik hebben gerecycled voor IKEA. Een inspirerend verhaal.

Oude linoleumvloeren recyclen

Lees meer over hoe wij pioniers zijn op het gebied van recycling van oude linoleumvloeren.

Oude tapijttegels recyclen

Het sluiten van de kringloop voor tapijt is een Europese industrie primeur.

Wilt u CO2-neutraal worden?

Carbon Conscious Programma

Als u kiest voor Tarkett, dan heeft u de zekerheid dat u kiest voor producten die vanaf het begin bewust zijn ontworpen met het oog op een vermindering van de CO2-voetafdruk. Als wij er niet in slagen de CO2-uitstoot verder te verminderen, door middel van onze strenge productontwerp- en productieprocessen, bieden wij aan om de rest te compenseren. Dit doen we via ons Carbon Conscious Programma, met extern geverifieerde koolstofkredieten.

Wilt u het verschil maken? Word ReStart®-partner

We love rubbish. Wij maken er prachtige vloeren van. Keer op keer.

Sluit u aan bij ons ReStart® terugname- en recyclingprogramma en u kunt er zeker van zijn dat uw vloerbedekking wordt ingezameld en gerecycled tot grondstof voor gebruik in nieuwe Tarkett-vloeren. 

.