Het belang van de lichtreflectiewaarde in een ruimte

Het belang van de lichtreflectiewaarde in een ruimte

In een lichte omgeving functioneren mensen beter. Mensen concentreren zich beter, zijn productiever, en voelen zich comfortabeler en meer tevreden. Ook kan goed gebruik van licht ouderen met dementie helpen. Een lichte omgeving creëert u met lampen én door slim gebruik te maken van de lichtreflectiewaarde.

Wat verstaan we onder lichtreflectiewaarde?

Lichtreflectiewaarde (LRV) is de totale hoeveelheid zichtbaar licht, van alle golflengten en in alle richtingen, dat weerkaatst wordt door oppervlakken (zoals vloeren, plafonds, wanden en meubilair), wanneer deze door een lichtbron worden verlicht.

De LRV-schaal is exponentieel en loopt van nul (een perfect absorberend oppervlak, wordt beschouwd als volledig zwart), tot 100 (volledig reflecterend oppervlak, wordt beschouwd als perfect wit). De structuur en glans van het product of oppervlak zijn naast kleur bepalende factoren voor LRV.

Over het algemeen geldt dat hoe lichter de kleur is, hoe meer het reflecteert. Meer reflectie resulteert in een hogere LRV-waarde. Donkere kleuren absorberen meer licht, dit leidt tot lage LRV-waardes.

Lichtreflectiewaarde schaalverdeling

Wat is bepalend voor de kwaliteit van licht?

In veel ruimtes zijn er twee soorten licht, namelijk natuurlijk licht en kunstmatig licht. Waar natuurlijk licht de ruimte binnenkomt door de ramen, is kunstmatig licht afkomstig van lampen. Voor de beste kwaliteit licht is het aan te raden zo min mogelijk gebruik te maken van kunstmatig licht.

Daarnaast is het voor de lichtkwaliteit belangrijk dat natuurlijk licht gelijkmatig door een ruimte wordt verspreid. Daarbij is het belangrijk om weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld televisieschermen te voorkomen, dit kan namelijk hinderlijk zijn voor gebruikers van de ruimte. Ieder object heeft een specifieke weerkaatsingswaarde, of wel lichtreflectiewaarde.

Gebruik zoveel mogelijk natuurlijk licht in ziekenhuizen

Maak slim gebruik van LRV-waarden

Ieder object heeft een bepaalde LRV-waarde. Afhankelijk van de gebruikers en het doel van een bepaalde ruimte, is het goed om na te denken over de impact die de lichtreflectiewaarde heeft. Zo zijn mensen die veel op een kantoor werken en daar op een beeldscherm kijken gebaat bij een lichte ruimte. Producten met een hoge LRV-waarde passen hier goed bij, omdat hier veel licht wordt weerkaatst.

De lichtreflectiewaarde speelt ook een grote rol in woonomgevingen voor ouderen. Het zicht van ouderen verslechtert, zij kunnen namelijk licht en contrast minder goed zien. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met dementie. Zij hebben moeite om kleuren waar te nemen en kunnen moeilijk patronen, schaduwen en glanzende oppervlakken onderscheiden.

Een vloer die glanst door weerkaatsing van licht kan er voor dementerende ouderen nat uitzien, waardoor zij hier misschien niet overheen durven te lopen. Daarnaast kan een donkere vloer de indruk wekken van een ‘zwart gat’, wat betekent dat ook dit deel van de vloer wordt vermeden.

Een goed gebruik van LRV stimuleert mobiliteit

Het is daarom belangrijk om goed na te denken over het kleurgebruik en de LRV-waarde van de vloeren, die worden gebruikt in een ouderenzorginstelling. Over het algemeen geldt dat hoe minder verschil in de LRV-waarden tussen de vloeren van aangrenzende ruimtes (bijvoorbeeld een woonkamer die aan een gang ligt of een badkamer die is te betreden via de slaapkamer), hoe groter de kans is dat bewoners zich zullen verplaatsen van de ene naar de andere ruimte. Zo stimuleert een goed gebruik van LRV mobiliteit van mensen met dementie.  

Lichtreflectiewaarde in de ouderenzorg

Meer licht vergt meer energie

De aanwezigheid en intensiteit van licht zijn essentieel om goed te kunnen functioneren en je prettig te voelen. Licht heeft een positieve invloed op werktevredenheid en goed licht verminderd het risico op ongevallen aanzienlijk. 

Om goed licht te faciliteren, verbruiken we energie. Dit energieverbruik stijgt ieder jaar, onder andere vanwege de groei van het aantal nieuwbouwprojecten of de renovaties van oude gebouwen met een beperkt aantal ramen. Hierdoor is in veel gevallen verlichting de grootste energieverbruiker. 

Daarnaast ontstaan er steeds strengere regels omtrent de minimale hoeveelheid licht vereist. Dit geldt voor kantoren, ziekenhuizen en andere plekken waar dagelijks veel personeel aanwezig is. Dit zorgt ook voor een hoger energieverbruik.

Vermindering van energieverbruik voor het milieu

Dit hoge energieverbruik om onze lichtwensen te faciliteren heeft een keerzijde. De hoge CO2-uitstoot als gevolg van energie uit fossiele brandstoffen is een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering.

Als we ons energieverbruik willen verminderen, moeten we op zoek naar manieren om op een energiezuinige manier aan de stijgende vraag naar licht te voldoen. Dit kan door slim interieurontwerp. Grote oppervlakken zoals plafonds, wanden en vloeren kunnen licht reflecteren. Zo is er minder kunstmatig licht nodig, en wordt er dus minder energie verbruikt. Dit heeft milieuvoordelen en is kostenbesparend.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over lichtreflectiewaardes of welke vloeren u het beste kunt kiezen voor uw zorginstelling? Neem dan contact op met uw Tarkett contactpersoon, laat uw gegevens achter via ons contactformulier of bekijk onze producten voor in de zorg.

Gerelateerde artikelen

Lees hoe Tarkett met haar producten rekening houdt met de benodigdheden van ouderen
Ruimtes ontwerpen die, met de juiste vloerkeuze, ouderen ondersteunen

Tarkett heeft onderzoek gedaan naar de behoeften van zorginstellingen voor ouderen. Lees meer over de resultaten van dit onderzoek en de vier belangrijkste aanbevelingen voor interieurontwerp.

Dementievriendelijk ontwerpen
Ondersteuning van de ouderenzorg

Lees meer over hoe een goed en inclusief ontwerp kan bijdragen aan prettiger ouder worden en zelfstandig wonen dankzij een dementievriendelijke omgeving.