VERNIEUWD: iQ Natural

Een stap dichter bij een klimaatneutrale maatschappij

De natuur is het kloppende hart van onze nieuwe duurzame vinylvloer: de volgende generatie iQ Natural.

Want deze vloeren tonen het uiterste respect voor Moeder Natuur en haalden ook voor hun kleuren inspiratie uit de natuur. De natuur levert de hernieuwbare ruwe grondstoffen die de fossiele brandstoffen vervangen die worden gebruikt voor de productie van iQ Natural. Het is een biomassa afkomstig van houtresidu (niet concurrerend met de voedselproductie). De natuur levert de biologische weekmaker die we al jaren gebruiken in iQ Natural. Het zijn de kleuren en landschappen van de natuur die onze ontwerpers inspireerden tot een collectie die voor een harmonieuze, aangename sfeer zorgt.Tarket heeft altijd ingezet op duurzame oplossingen en is ervan overtuigd dat verantwoord vinyl een van de beste keuzes is om de klimaatuitdagingen aan te gaan én te voldoen aan de vereisten in de bouwsector. Ontdek hoe wij ons de nieuwste generatie van onze iQ Natural vinylvloeren hebben voorgesteld. Ecologische vloeren die meer dan 50 % minder broeikasgassen uitstoten dan andere, soortgelijke vloeroplossingen*.

*versus gemiddelde homogene vinylvloeren, gebaseerd op A- en C-modules (productie, installatie en einde levensduur) uit ons EPD n° S-P-01508  met een recyclingsscenario via ReStart® in vergelijking met generieke EPD-ERF-20180176-CCI1-EN met een verbrandingsscenario.

Een vloeroplossing met een reductie van broeikasgasemissies van meer dan 50%*

*versus gemiddelde homogene vinylvloeren, gebaseerd op A- en C-modules (productie, installatie en einde levensduur) uit ons EPD n° S-P-01508

Lees meer over het massabalans principe

Ecodesign vloeren

Ecodesign

We ontwerpen onze producten met de principes van de circulaire economie in gedachten. Bij ecodesign is het belangrijk om de juiste grondstoffen te kiezen. In dat opzicht is de nieuwe generatie iQ Natural bijzonder innovatief: dit is de eerste vinylvloer met 'bio-attributed' vinyl ter wereld (Biovyn™). Daarbij is 100 % van de fossiele grondstoffen vervangen door hernieuwbare biomassa die is geproduceerd volgens het massabalans principe. Deze biomassa wordt gewonnen uit houtafval en brengt de voedselproductie dus niet in het gedrang.

'Bio-attributed' betekent dat een materiaal volgens het massabalans principe een bepaalde hoeveelheid biogrondstoffen toegekend krijgt. Het productiesysteem gebruikt zowel biomassa als fossiele brandstoffen. Tijdens de productie worden beide grondstoffen in het systeem gemengd, en het biologische deel wordt 'toegekend' aan een specifiek eindproduct. Die toekenning in de volledige toeleveringsketen is gecertificeerd door een externe partij, de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB). Zo is het eindproduct gegarandeerd duurzaam en betrouwbaar. Het massabalans principe maakt een 'groene overstap' met de huidige productie-infrastructuur mogelijk zonder dat er extra grondstoffen nodig zijn om nieuwe productievoorzieningen te bouwen. Bovendien is het een essentieel hulpmiddel om sneller naar een groene productie te evolueren.

Met elke gebruikte vierkante meter draagt iQ Natural bij aan de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen en staan we weer een stap dichter bij een circulaire, klimaatneutrale samenleving. Tegelijk behouden de vloeren hun uitmuntende technische en onderhoudsvriendelijke eigenschappen.

De Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), een onafhankelijk duurzaamheidsorgaan dat over de hele wereld erkenning geniet, heeft zowel de nieuwe grondstof waarmee we iQ Natural produceren (BiovynTM) als iQ Natural zelf gecertificeerd. De RSB Standard is over de hele wereld erkend als een door branchegenoten getoetste, internationale duurzaamheidsnorm voor de duurzame productie van biogebaseerde en geavanceerde materialen, brandstoffen en biomassa. Tijdens de ontwikkeling van iQ Natural hebben we nauw samengewerkt met RSB, dat als onafhankelijke expert kon bevestigen dat we maatschappelijk verantwoorde, duurzame producten leveren. iQ Natural is de eerste vloer met een RSB-certificering.

Klimaatneutrale productie

Als we klimaatneutraal willen produceren, moeten we ons energieverbruik aanpassen. Dit is cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering. Onze fabriek in het Zweedse Ronneby, waar iQ Natural wordt geproduceerd, gebruikt al jaren fossielvrije elektriciteit. In 2019 hebben we grondig geïnvesteerd om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen voor de opwekking van proceswarmte. Twee oliebranders maakten plaats voor elektrische exemplaren, waardoor we jaarlijks naar schatting 4.000 ton minder CO2 uitstoten. Dat is evenveel als 849 personenauto's die een jaar lang worden gebruikt, of 4.000 vliegtuigreizen van Parijs naar New York en terug.De resterende broeikasgassen die bij de productie van iQ Natural vrijkomen (9 ton), compenseren we via REDD+-projecten* die het reservaat TAMBOPATA steunen. Zo produceren we iQ Natural volledig klimaatneutraal.

* Tarkett steunt het Tambopata-Bahuaja Biodiversity Reserve om de aandacht te vestigen op REDD+-projecten, actie te ondernemen tegen de klimaatverandering, de biodiversiteit te bevorderen en verantwoorde landbouw en sociale rechtvaardigheid te ondersteunen.

De cirkel sluiten

We streven ernaar om een volledig circulair bedrijf te worden dat afval als grondstof hergebruikt. Recyclen is onmisbaar bij de overgang naar een circulair systeem, want het is een efficiënte manier om grondstoffen te besparen, de afvalberg te verkleinen en minder broeikasgassen uit te stoten. Er is ook minder energie nodig om bestaande materialen om te vormen dan om nieuwe materialen te produceren uit ruwe grondstoffen. Via het terugname- en recyclingprogramma ReStart® zamelt Tarkett in heel Europa snijafval van vinylvloeren in. Die gaan vervolgens naar onze recyclingcentra.Om de vinylvloeren na hun levensduur optimaal te recyclen, heeft de Tarkett-fabriek in het Zweedse Ronneby, waar iQ Natural wordt geproduceerd, onlangs een innovatieve industriële reinigingsmethode ontwikkeld. We halen eerst alle lijm- en betonresten van de oude vloeren en recyclen het materiaal dan tot vinylkorrels met dezelfde kwaliteit als vinyl uit ruwe grondstoffen. Onze iQ-vloeren zijn ontworpen om te worden gerecycled. Zo sluiten we de cirkel actief met onze nieuwe generatie vloeren.

Om een lang verhaal kort te maken, iQ Natural presteert goed op iedere stap van de levenscyclus

iQ Natural sustainable vinyl flooring logo

Designed door de natuur

Een verhaal geworteld in de natuur, bron van inspiratie voor de look & feel van deze collectie

De natuur is een onuitputtelijke bron van inspiratie waaruit onze ontwerpers ideeën halen voor de kleurencombinaties van onze iQ Natural-collectie. Een kleurenpalet van zachte, subtiele tinten en combineert toon-op-toonkleuren met neutrale tinten tot een oogstrelend geheel. Kies uit de kleurenfamilies Dawn, Crisp, Radiant, Relief en Dusk, die extra textuur krijgen dankzij de patroonsamenstelling 'Natural Flake'. Het nieuwe Natural Flake-patroon accentueert architecturale delen in een ruimte, maar kan ook de overgang tussen kleurencombinaties verzachten. Alle kleuren kunnen binnen hun kleurgroep of met andere iQ Natural-kleurgroepen worden gecombineerd. Zo maakt de collectie talloze originele dessins mogelijk.

Ontdek de 5 kleurfamilies

Met alle vertrouwde voordelen van onze iQ-collecties

Net zoals onze andere iQ-collecties blinkt iQ Natural uit tijdens gebruik. Gemakkelijk te installeren, langdurige prestatie, hygiënisch, erg onderhoudsvriendelijk en een prachtige look: alle denkbare voordelen zijn gecombineerd in één harmonieuze oplossing. Door zijn flexibiliteit en homogene constructie is het de ideale oplossing voor lassen en koven in klinische ruimtes (gangen, clean room...), met een waterdichte en gladde afwerking en dus ruimtes die veilig en gemakkelijk schoon zijn te maken voor een perfecte hygiëne. Al deze kenmerken maken iQ Natural ook compatibel met de vereisten van gebieden met een hoog infectierisico.


De vloer is slechts 2 mm dik, maar levert de levenslange prestatiekwaliteit van iQ homogeen vinyl en blijft zelfs na tientallen jaren continu gebruik even mooi. Door de vloer regelmatig droog op te wrijven behoudt hij al zijn originele uitstraling. Met hun uiterst lage VOS-emissie en ftalaatvrije samenstelling bieden de iQ-collecties u de gemoedsrust dat uw vloer geen meetbare impact heeft op de luchtkwaliteit in gesloten ruimten.
En als geluidscomfort van belang is, zoals in een schoolgang, kinderopvang of openbaar gebouw, biedt iQ Natural Acoustic* de ideale oplossing. De iQ Natural Acoustic-vloer is verkrijgbaar in tien kleuren en biedt een contactgeluiddemping van 15 dB.

Let’s get practical