'Designing for Life' via duurzaam design

'Designing for Life' via duurzaam design

Tegenwoordig brengen mensen hun tijd grotendeels binnenshuis door. Vandaar ons initiatief Designing for Life, om mee te bouwen aan gezondere, mensvriendelijke ruimtes. We ontwerpen hoogwaardige, duurzame producten. We willen materialen gebruiken die we kunnen terugwinnen, recyclen en transformeren in nieuwe producten. Zo kunnen we de gezondheids- en milieuaspecten van onze producten steeds verder verbeteren. Bovendien zetten we ons in om verantwoord om te gaan met ons natuurlijke kapitaal door de natuurlijke hulpbronnen te respecteren, de klimaatverandering af te remmen en de zoetwatervoorziening van onze planeet te beschermen.

Mensvriendelijke ruimtes

In het kader van de toenemende verstedelijking zien we dat er steeds meer gebouwd wordt. Tarkett zet zich in om oplossingen te ontwikkelen die de levenskwaliteit en het welzijn binnenshuis verbeteren. En dat is erg belangrijk aangezien we 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen. 

Binnenluchtkwaliteit: Tarkett levert producten met emissies van vluchtige organische stoffen die 10 tot 100 keer lager liggen dan de strengste normen. 97% van onze vloeren zit in de lage TVOS-categorie.

Gezonde bestanddelen: Sinds 2010 werkt Tarkett proactief aan de ontwikkeling van alternatieven voor ftalaten en investeren we grondig in R&D. Alle Tarkett-vinylproducten die op dit moment in de EMEA-regio geproduceerd worden, zijn bijna volledig vrij van ftalaten.

Uitgebreide evaluaties: Op dit moment wordt 95% van de materialen in onze producten voortdurend geëvalueerd door een derde partij op basis van de ‘Cradle to Cradle®'-criteria. Onze doelstelling is 100% in 2020. Tarkett optimaliseert de selectie van materialen volgens het ‘Cradle to Cradle®’-beoordelingskader. ‘iQ One’, de ‘Desso Ecobase®’-tapijtrug, het ‘Originale-linoleum’ en iD Revolution hebben het ‘Cradle to Cradle® Gold'-certificaat behaald.

Eenvoudige installatie en onderhoud: Wanneer we onze producten op een milieuvriendelijke manier ontwerpen, houden we ook rekening met belangrijke duurzaamheidsvoordelen tijdens de hele levensduur van het product:

• Eenvoudige installatie en verwijdering

• Eenvoudig en duurzaam onderhoud

Natuurlijk kapitaal beschermen

De planten, de bossen, het water, de rotsen en de grond leveren ons de producten en diensten die broodnodig zijn om te overleven. Zuivere lucht, water, voedsel, energie en een plek om te leven zijn er maar een paar van. Het natuurlijke kapitaal van de planeet beschermen houdt in dat we verantwoord omgaan met de producten en diensten die de aarde ons biedt. Enkele voorbeelden: fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energie, de klimaatverandering tegengaan en materialen hergebruiken om kostbare natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

70% van onze grondstoffen is gerecycled, snel hernieuwbaar of ruim voorradig in de natuur. Ons doel? 75% in 2020. In Europa is meer dan 60 % van ons hout gecertificeerd door de FSC® (Forest Stewardship Council) of het PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification). 

Op dit moment is 68% van onze productievestigingen uitgerust met gesloten watercircuits of verbruiken ze helemaal geen water. Ons doel? 100% in 2020.

We streven ernaar onze uitstoot van broeikasgassen met 20% te verlagen in 2020 in vergelijking met 2010 (in CO2-equivalent per vierkante meter geproduceerd product).

Hoe? Via verschillende energie-efficiënte maatregelen en door groene stroom af te nemen of die zelf lokaal op te wekken.

We hebben zonnepanelen geïnstalleerd in onze tapijtproductievestigingen in Dendermonde (België) en Goirle en Waalwijk (Nederland), en op het dak van een van onze belangrijkste kantoorgebouwen van de linoleumproductievestiging in Narni (Italië).