Tarkett's ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030, goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi)

Tarkett's ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030, goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi)

08 Maart 2023

Tarkett kondigde vandaag zijn op wetenschap gebaseerde kortetermijndoelstellingen voor uitstootreductie aan, goedgekeurd door het Science Based Targets-initiative (SBTi)*

Tarkett verbindt zich ertoe om tegen 2030 50% minder totale broeikasgassen (BKG) van scope 1 en 2 uit te stoten, ten opzichte van basisjaar 2019. Tarkett legt zich eveneens op om de scope 3 BKG-uitstoot van aangekochte goederen en diensten en de verwerking van afgedankte verkochte producten binnen hetzelfde tijdsbestek te verminderen met 27,5% **.

Dit is volledig in lijn met de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken. Over het algemeen streeft Tarkett's klimaatroutekaart naar een vermindering van 30% van de uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen tegen 2030, inclusief de uitstoot van scope 3, die 90% van de totale broeikasgasuitstoot van Tarkett vertegenwoordigt***.

We moeten dringend ingrijpen tegen de klimaatverandering. De nieuwste klimaatwetenschap toont aan dat het nog steeds mogelijk is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C, maar we komen gevaarlijk dicht in de buurt van die drempel. Wij beschouwen het stellen van klimaatdoelen als een win-winsituatie voor de hele waardeketen – ze helpen ons om onze eigen uitstoot van broeikasgassen en die van onze klanten te verminderen. Bij Tarkett werken we samen met onze belanghebbenden om de basisregels samen te veranderen. Minder afval en een lagere uitstoot zijn de twee fundamentele principes waaraan we werken om de hele bouwsector te veranderen. Deze goedkeuring door het SBTi bewijst nogmaals dat onze klimaatambitie de juiste is!

Arnaud Marquis, Chief Sustainability & Innovation Officer bij Tarkett. 

*Het Sciences Based Targets-initiative (SBTi) is een samenwerking tussen CDP, Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het Wereldnatuurfonds (WWF). Het STBi bepaalt en promoot best practices voor het bepalen van doelen op wetenschappelijke basis. De organisatie beoordeelt op onafhankelijke wijze de doelen van bedrijven om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen en keurt deze goed.
**De streefgrens omvat biogene landgerelateerde uitstoot en verwijdering uit grondstoffen voor bio-energie.
***Scope 3-uitstoot wordt gegenereerd door activiteiten in onze hele waardeketen, zoals de uitstoot van onze leveranciers door het winnen en verwerken van grondstoffen, het verzenden van goederen en de uitstoot na gebruik.