Cleanroom en operatiekamer

Cleanroom en operatiekamer

In gebieden met een hoog risico op ziekenhuisinfecties - zoals operatiekamers, medische laboratoria en cleanrooms - moeten vloeren voldoen aan de strengste normen voor hygiëne om luchtzuiverheid en voorkoming van infecties te waarborgen. Om een nette uitstraling te behouden hebben onze vloeren verzegelde oppervlakken met minder naden en zijn ze bestand tegen vlekken en chemicaliën. Ze voorkomen ook elektrostatische ontlading, zodat het risico van defecte apparatuur of ongemak tijdens operaties aanzienlijk wordt verkleind. Onze collecties bieden duurzame en eenvoudig te onderhouden vloeroplosingen die voldoen aan de vereisten van de gezondheidssector.

Belangrijkste vereisten
Als u een vloer selecteert voor cleanroom en operatiekamer, denk dan na over de volgende vereisten
  • Hygiëne en voorkoming van infecties
  • Bestand tegen vlekken, chemicaliën en ontsmettingsmiddelen
  • Weinig verontreiniging door stofdeeltjes in de lucht
  • Beheersing van elektrostatische lading
  • Bestand tegen zware belasting
Services