Circulaire economie in beweging: koolstofbesparing door schone productie, goede materialen en recycling

Circulaire economie in beweging: koolstofbesparing door schone productie, goede materialen en recycling

Klimaatverandering is vandaag de dag de grootste uitdaging voor de mensheid. Aangezien Europa ernaar streeft om klimaatneutraal te zijn in 2050, met als doel de uitstoot van broeikasgassen (BKG's) met 50-55% te verlagen, zal de circulaire economie een belangrijk onderdeel vormen van de oplossing. Met name omdat 67% van de broeikasgassen wereldwijd afkomstig is van de winning, verwerking en productie van goederen, is een verschuiving naar efficiënte regeneratieve productie- en consumptiesystemen van vitaal belang.

Bij Tarkett zien we de circulaire economie als onze beste kans om onze koolstofimpact te verminderen en de klimaatverandering aan te pakken. Daarom werken we voortdurend aan de verbetering van elke fase van de levenscyclus van onze producten. Door het ontwerpen van afval en vervuiling, het optimaliseren van onze materialen, het bevorderen van schonere productie en het in gebruik houden van producten en materialen, evolueren we naar een koolstofarme toekomst.

Waar is linoleum van gemaakt? Linoleumingrediënten

Binnen in onze linoleumfabriek in Narni

Onze linoleumfabriek in Narni, Italië, is een uitstekend voorbeeld van deze strategie in beweging. Hier creëren we 100% recyclebare duurzame linoleumvloeren, waarbij we gebruik maken van 94% natuurlijke ingrediënten die ofwel hernieuwbaar zijn ofwel overvloedig aanwezig zijn in de natuur, waaronder lijnolie, dennenhars, hout- en kurkmeel, calciumcarbonaat en jute. We verminderen onze impact op het klimaat door het gebruik van duurzame, energie-efficiënte productie, het streven naar geen industrieel afval en, wat belangrijk is, het recyclen van linoleumpoeder tot nieuwe linoleumvloeren.

De cumulatieve impact van al onze koolstofarme initiatieven in Narni zorgt ervoor dat we de uitstoot van de fabriek sinds 2010 met 60% hebben verminderd. Belangrijk is dat we de wereldwijde impact van onze producten op het milieu bekend maken via onze EPD's. Daarnaast zijn we de enige vloerfabrikant die een ISO14067-certificering heeft behaald, die onze vooruitgang op het gebied van het verminderen van de CO2-uitstoot bevestigt.

Dus hoe pakken we onze directe en indirecte koolstofuitstoot aan?

Duurzame linoleumfabriek in Narni (Italië) van Tarkett

Scope 1 emissies - Verbetering van de energie efficiëntie

We verbeteren de energie- en operationele efficiëntie in onze fabriek in Narni, waarbij we de meest energie-intensief gebruikte machines en apparatuur en de machines met de grootste CO2-impact identificeren. Hierdoor hebben we de energiebehoefte van het productieproces in 2019 met 16,8% kunnen verlagen ten opzichte van 2010. Op dezelfde manier verbeteren we voortdurend de themische isolatie van onze productiegebouwen en -systemen om de warmte vast te houden en onze energiebehoefte te verminderen. We hebben ook een geothermisch systeem met lage warmte inhoud geïntegreerd in bestaande verwarming en koeling van het kantoorgebouw, waardoor het jaarlijkse gasverbruik met 61.806 m³ en de CO2-uitstoot met 124 ton worden verminderd.

Scope 2 emissies - Gebruik van hernieuwbare energie

We gebruiken 100% hernieuwbare elektriciteit en wekken ter plaatse 34% van de energiebehoefte van onze fabriek in Narni op. Dit wordt bereikt door een combinatie van warmteterugwinning waardoor ons jaarlijkse gasverbruik met 804.782 m³ daalt), onze biomassaketel (waardoor ons ovengasverbruik met 347.000 m³ daalt en de CO2-uitstoot met 689 ton per jaar), energie via zonnecollectoren en ons tri-generatiesysteem dat tegelijkertijd elektriciteit, warmte en koelvermogen uit één apparaat produceert. Door de installatie van zeven zonnecollectoren in gebouwen op onze locatie sinds 2014 hebben we 300.000 kWh en 120 ton CO2 per jaar kunnen besparen. We verbeteren de efficiëntie ervan voortdurend.

Duurzame linoleumfabriek in Narni (Italië) van Tarkett

Scope 3 emissies - Recycling om onze koolstofvoetafdruk te verminderen

In Narni recyclen we jaarlijks 750 ton linoleum en leveren zo hoogwaardige secundaire grondstoffen voor nieuw Tarkett linoleum. We gebruiken 36% gerecycled materiaal, waaronder 10% gerecycled Tarkett linoleum, samen met gerecycled kurk en hout. In totaal helpt het gerecyclede linoleum ons jaarlijks 1.194 ton CO2 te besparen.

En we zijn altijd op zoek naar samenwerking met nieuwe partners om op innovatieve manieren waarde te creëren uit ons afval. Zo verkopen we bijvoorbeeld snijafval in poedervorm uit onze linoleum Silencio collectie aan een lokaal verpakkingsbedrijf dat de beschermingsdoppen voor de bescherming van onze linoleumrollen tijdens transport maakt, wat bijdraagt aan de circulaire economie.
We encourage our customers to send us post-installation off-cuts – which can represent 5% of their new linoleum flooring – through Tarkett’s ReStart® take-back programme.

We moedigen onze klanten aan om ons na de installatie de afvalproducten, die ciria 5% van hun nieuwe linoleumvloeren kan vertegenwoordigen, via het ReStart® terugnameprogramma van Tarkett terug te geven. Narni heeft de terugname van linoleum sinds 2010 verdubbeld via ReStart®. We liggen op schema om tegen eind 2020 150 ton te halen. Om deze operatie zo efficiënt mogelijk te houden op het gebied van koolstof, consolideren we het transport van snijafval binnen onze bestaande logistieke operaties.

Duurzame linoleumfabriek in Narni (Italië) van Tarkett

Vooruit kijken

Voortbouwend op wat we al hebben bereikt, willen we onze energie-efficiënte initiatieven in Narni uitbreiden, waaronder de inspanningen om zowel het thermische als het elektische verbruik te verminderen. Dit aangezien we ernaar streven om onze CO2-uitstoot in 2030 met nog eens 10% te verminderen. We blijven eraan werken om onze klanten bewust te maken van de koolstofreductie en de milieuvoordelen van het beheer van de uitstoot door middel van Restart®. Tot slot, nu gebouwen die oorspronkelijk van linoleum zijn voorzien worden gerenoveerd, innoveren wij om de industriebrede uitdaging van de recycling van post-consument linoleum op te lossen, aangezien we onze linoleumrecycling nog verder uitbreiden.

Bewuste keuzes. Voor mens en planeet.
Tarkett Human-Conscious Design®

Lees meer over Tarkett's inzet voor de aanpak van de klimaatverandering of bekijk onze linoleumcollecties.