Samenwerking stimuleren via duurzame zakelijke relaties

Samenwerking stimuleren via duurzame zakelijke relaties

Tarkett wil samen met zijn klanten, werknemers en partners goed doen voor de mens en de planeet.
Driving Collaboration (samenwerking aansporen) staat dan ook centraal. ’s Werelds grootste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vergen samenwerking en partnerschappen over sectoren en toeleveringsketens heen.
Wij sporen al onze klanten en stakeholders aan om samen met ons een positieve verandering mogelijk te maken.We communiceren transparant over onze prestaties op het vlak van duurzaamheid en bieden u duidelijke informatie over onze producten en ambities:

• Ons uitgebreide verslag over duurzaam ondernemen wordt openbaar gemaakt en geverifieerd door een onafhankelijke partij.


• Wij verspreiden vrijwillig informatie over onze producten. In Europa introduceerden we in 2019 de Material Health Statements (MHS), die de samenstelling van een product nauwkeurig beschrijven en informatie verstrekken over de concentratie van ingrediënten (chemische moleculen), hun rol in het product en eventuele gezondheids- of milieurisico's in geval van blootstelling aan deze stoffen, voor het beoogde gebruik van vloeren. De MHS worden geverifieerd door een onafhankelijke externe organisatie. De MHS vormen een aanvulling op de Environmental Product Delcarations (EPD's) die gebaseerd zijn op de LCA-methoden om de milieuprestaties van producten te evalueren.

• We stellen ambitieuze doelstellingen op het vak van duurzaamheid en streven naar certificering door onafhankelijke partijen voor onze producten en infrastructuur.

We nodigen u uit om lid te worden van ons ReStart®-inleverprogramma.

Het afval wordt gerecycled in onze fabrieken in Zweden, Luxemburg en Nederland, en verwerkt tot hoogwaardige grondstoffen. We delen expertise die het welzijn bevordert. Zo hebben we samengewerkt met met kleurexperts, ontwerpers en onderwijsspecialisten om inzicht te krijgen in de impact van kleuren op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen in hun leeromgeving. Zo ontdekten we dat hun geheugen 55 tot 78% scherper is wanneer ze omringd zijn door hun lievelingskleur. 

We werken samen met ngo's, brancheorganisaties en overheden en zijn lid van verschillende werkgroepen:

  • We nemen deel aan Globe EU initiatieven
  • Lid van de 'Climate Leaders (COP21)'