Tarkett's reis om de VOS-uitstoot te verlagen

Tarkett's reis om de VOS-uitstoot te verlagen

Tarkett heeft voorop gelopen in de vloerenindustrie bij het verminderen van de uitstoot van vluchtige organische stoffen van vloeren en loopt voor op regelgeving om klanten te helpen bijzondere binnenruimtes te creëren in overeenstemming met onze Human Conscious Design®-aanpak.

Tegenwoordig brengen mensen 90% van hun tijd binnenshuis door. In de nasleep van de wereldwijde Covid-19-pandemie is dit nog centraler komen te staan in ons dagelijks leven. Maar wat voor soort lucht ademen we in onze huizen, werkplekken en openbare gebouwen? Ondanks het vitale belang van de binnenluchtkwaliteit voor onze gezondheid, wordt het vaak overschaduwd voor de wereldwijde aandacht voor luchtverontreiniging buitenshuis. Toch kan de concentratie van verontreinigende stoffen binnenshuis twee tot vijf keer hoger zijn dan buitenshuis. Tot de veroorzakers van luchtverontreiniging binnenshuis behoren vluchtige organische stoffen (VOS) - gassen die bij kamertemperatuur worden uitgestoten door chemicaliën die in heel veel producten voorkomen, van verf en vernis, tot lijm en schoonmaakproducten.

Tarkett streeft ernaar de VOS-uitstoot van onze vloerproducten te verlagen

Een jarenlange toewijding aan het verlagen van VOS

"In elke kamer worden VOS uitgestoten door meubels, elektronische apparaten en zelfs door het plafond en de vloer", legt Diego Gourdin, onderzoeks- en innovatie-expert bij Tarkett, uit. "Om de chemische inhoud van de binnenlucht te helpen verminderen, hebben we ons meer dan tien jaar geleden verplicht om de VOS-uitstoot van onze vloerproducten te verlagen. Het is een belangrijk onderdeel van Cradle to Cradle®-reis naar gezondere, duurzamere producten." Terwijl de regelgeving voor het verlagen van VOS vorm begon te krijgen, was er wereldwijd nog steeds weinig consistentie over maximale drempels of testtechnieken - een uitdaging die vandaag de dag voortduurt. Als een pionier op het gebied van duurzaamheid in de vloerenindustrie besloot Tarkett voorop te lopen en zichzelf tot doel te stellen de VOS-uitstoot van zijn vloeren te verminderen tot niveaus die 10 tot 100 keer lager waren dan de strengste lokale voorschriften die van kracht werden.

Onze Cradle to Cradle-reis omvat het verlagen van de VOS-uitstoot van onze vloerproducten

Op weg naar vloeren met een ultralaag VOS-gehalte, gecertificeerd door Eurofins

"We zijn begonnen met het meten van de VOS-uitstoot van onze vloeren in meerdere productcategorieën in een gespecialiseerd laboratorium in ons onderzoekscentrum in Wiltz, Luxemburg", legt Gourdin uit. "We probeerden vooral de link te leggen tussen onze grondstoffen en de VOS-impact van het eindproduct. Op deze manier hebben we snel materialen geïndentificeerd voor prioritaire actie, inclusief componenten die worden gebruikt in onze veerkrachtige (pvc-)vloeren." Uitgerust met deze informatie ontwikkelde Tarkett een strategie om de VOS-uitstoot van zijn producten te verminderen, waarbij prioriteit werd gegeven aan de vervanging van grondstoffen met hoge VOS-uitstoot - zelfs als ze slechts in kleine hoeveelheden in een product aanwezig waren. Het plan was om bepaalde componenten in de loop van de tijd uit te faseren en ze te vervangen door levensvatbare alternatieven met een lagere VOS.

De pvc-vloeren van Tarkett zijn gecertificeerd door Eurofins

"Dit was een grote wereldwijde onderneming - we waren van plan om ons volledige vloerenportfolio te transformeren", zegt Alain Casoli, Group R&D Regulatory Affairs Director. "Dit betekende een nauwe samenwerking met onze leveranciers om onze producten volledig opnieuw te formuleren. We hebben onze nieuwe eisen aan al onze grondstoffenleveranciers meegedeeld en hen gevraagd om ons te helpen bij het herstructureren van onze producten. In sommige gevallen hebben deze uitdaging ook gecombineerd met het tegelijkertijd uitfaseren van ftalaten." Nadat de nieuwe componenten waren geïdentificeerd en in afgewerkte producten waren verwerkt, was het van vitaal belang om externe certificering te zoeken als aanvulling op Tarkett's eigen VOS-testen. Voor pvc-vloeren werkte Tarkett bijvoorbeeld samen met de toonaangevende Europese onafhankelijke testorganisatie voor luchtkwaliteit, Eurofins. Met strenge normen certificeert Eurofins producten met VOS-niveau 10 (Gold-certificering) tot 100 (Platinum-certificering) keer lagere emissies dan de strengste Europese regelgeving. In Frankrijk, Duitsland en Beligë moet het totale VOS-gehalte (dat wil zeggen het cumulatieve totaal van VOS in een ruimte) na 28 dagen bijvoorbeeld lager zijn dan 1.000 µg/m3.

Tarkett overtreft de normen van het VOS-niveau in de industrie en stelt zijn eigen normen

Verhoging van de kwaliteitsnormen voor binnenlucht

Tarkett heeft consequent de strengste industrienormen voor luchtkwaliteit overtroffen in die mate dat het zijn eigen normen heeft vastgesteld. In 2010 had bijvoorbeeld 25% van de vloeren van het bedrijf, inclusief tapijt en laminaat, een laag VOS-gehalte (≤100 µg/m3), en in 2011 was dit al gestegen tot 89%. Evenzo is Tarkett overgestapt van vloeren met een ultralaag VOS-gehalte (≤10 µg/m3) in 2010 naar 50% in 2014. Dit omvat linoleum en onze iQ-vinylvloeren. Tegen 2019 had 98% van ons wereldwijde vloerenportfolio een lage VOS-uitstoot, oplopend tot 99,8% voor ons portfolio in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. "Ons werk aan vloeren met een laag VOS-gehalte was toonaangevend in de branche, met drie octrooien die nu zijn aangevraagd voor vloerproducten met een laag VOS-gehalte", zei Casoli. "Voor onze klanten draagt het installeren van vloeren met een laag VOS-gehalte bij aan een betere binnenluchtkwaliteit, omdat ze hun duurzaamheidsdoelstellingen willen bereiken, aan regelgeving willen voldoen en het welzijn van mensen willen bevorderen."

Bewuste keuzes. Voor mens en planeet.
Tarkett Human-Conscious Design®

Download ons duurzaamheidsverslag

Meer duurzame artikelen

Goede binnenluchtkwaliteit van levensbelang | Tarkett
Goede binnenluchtkwaliteit van levensbelang

Een goede binnenluchtkwaliteit is uitermate belangrijk en zorgt voor een gezondere leef- en werkomgeving, wat verlaging van ziekteverzuim en gezondheidsklachten als gevolg heeft.

Binnenlucht kwaliteit
Binnenlucht kwaliteit

Lees meer over hoe we ons inzetten om u gezondere woon- en werkplekken te geven en hoe we dat kunnen bewijzen.