'Closing the Loop' via de principes van de circulaire economie

'Closing the Loop' via de principes van de circulaire economie

De groei van de wereldbevolking zet steeds meer druk op onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu. We maken de cirkel rond. We helpen u bij het beheer van vloerbekledingsafval en dragen ons steentje bij aan de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en het milieu.
We vormen vloerbekledingsafval en secundaire materialen om tot kwalitatieve nieuwe producten.We hebben dan ook onze activiteiten aangepast om de stap naar een meer regenererende, ecologisch bewuste economie (de circulaire economie) te versnellen. Hoe? Door afval te elimineren uit de levenscyclus van onze producten.

We helpen onze klanten bij het beheer van vloerbekledingsafval via ons ReStart®-inleverprogramma.

Wij zetten afval om in hoogwaardige hulpbronnen.
In 2018 gebruikten we 134.000 ton gerecycled materiaal als grondstof. Dat komt overeen met 10% van alle ingekochte grondstoffen bij Tarkett. Zo bevatten onze ‘HE Tapiflex’-collecties 21 tot 30% gerecycled materiaal.

We werken samen met andere sectoren:
- Dankzij Aquafil verwerken we afgedankte visnetten in onze tapijten.
- We werken samen met lokale waterzuiveringsbedrijven in Nederland om het kalkresidu na de waterzuivering te verwerken in onze tapijtruggen.
- We werken samen met de auto-industrie in Italië, waarbij we PVB van afgedankte autoruiten gebruiken om stevige modulaire tegels te vervaardigen.

We streven ernaar in 2020 geen industrieel afval meer te storten. In Europa hebben tien van de dertien productielocaties deze doelstelling al bereikt. Bovendien willen we de inlevering van post-installatie- en post-gebruiker-vloerbekledingsproducten verdubbelen ten opzichte van 2010.

Voorgestelde collectie