Recap: kennisdeling in overvloed tijdens event 'B(l)ij leven en welzijn'

Recap: kennisdeling in overvloed tijdens event 'B(l)ij leven en welzijn'

06 Juni 2019

Dat ouderenzorg een actueel thema is, blijkt wel uit de wekelijkse aandacht die het geniet op de politieke agenda en in de Nederlandse pers. Dat lijkt ook meer dan terecht gezien de toenemende vergrijzing en bijbehorende uitdagingen in ons land. Om inzichten en kennis te delen rondom een aantal ‘hot-topics’, organiseerden Lensen Projectinrichters en Tarkett op 21 mei een kennissessie toepasselijk genaamd: B(l)ij leven en welzijn. Een recap:

Focus op welzijn biedt mooie kansen

In 2018 deed Kenniscentrum 60+ een onderzoek naar huidige status van ouderenhuisvesting in Nederland en welke uitdagingen daar momenteel mee gemoeid zijn. Zonder direct conclusies te trekken, konden de aanwezigen zelf destilleren dat de Nederlandse overheid een (te) grote afstand heeft genomen van dit onderwerp. Een positief punt aan de huidige situatie in Nederland is het grote en diverse aanbod in woonvormen voor ouderen. De private initiatieven zijn divers en vertonen overeenkomsten maar ook duidelijke verschillen. Het doel om wonen en zorg te scheiden is echter slechts in beperkte mate bereikt. Hierdoor worden deze woonvormen niet voor iedereen haalbaar, er is immers niet altijd direct behoefte aan zorg en deze zorg kost uiteraard ook geld. Hierdoor zou men kort door de bocht kunnen stellen dat de behoefte aan thuis- en mantelzorgers hand over hand is toegenomen. Een bijkomend neveneffect is dat dit ook zijn weerslag heeft op de huidige woningmarkt.

Bij de woonvormen waar meer aandacht wordt besteed aan welzijn, valt te concluderen dat ouderdomsklachten van fysieke en mentale aard, langer uitblijven. Zo is er te besparen in de zorgbehoefte, aangezien deze pas later noodzaak wordt en zouden deze woonvormen goedkoper kunnen zijn. Maar kost dat weer niet teveel, investeren in welzijn? Een terechte vraag.

Dementie, hoe voelt dat?

Doordat het aantal ouderen in Nederland toeneemt, nemen ook de bijbehorende klachten toe. Hoe verzorgend personeel en mantelzorgers hier mee om kunnen gaan, vergt niet altijd oplossingen maar ook inleving. Dat was de gedachte van De Wever en Into D’mentia voor het creëren van een middel dat verzorgend personeel en mantelzorgers in staat stelt te ervaren wat het is om een vorm van dementie te hebben. Uiteindelijk biedt Into D’mentia de mogelijkheid dementie virtueel en fysiek te ervaren. Virtueel door gebruik te maken van de nieuwste VR- technologieën en fysiek door een uniek concept. Een fysieke verplaatsbare ruimte waar mensen door middel van opdrachten in een werkelijke omgeving leren begrijpen wat het is om te lijden aan een vorm van dementie.

Door te begrijpen wat dementie is en hoe iemand met een vorm van dementie het ervaart, leer je hoe niet enkel de omgeving maar ook gedrag van verzorgers positief kan bijdragen aan een prettiger leven.

De omgeving, wat draagt die eigenlijk bij?

Bij het ontwerpen van een interieur, zijn er vele uitgangspunten mogelijk. Onderhoud, kosten, uitstraling. Maar welke perceptie is er vanuit de bewoners? Wat ervaren zij? Met welke perceptie-uitdagingen krijg ik te maken als ik ouder word of lijd aan dementie? Om op deze vraagstukken antwoord te geven, heeft Tarkett in samenwerking met een aantal gerenommeerde instellingen een platform gecreëerd. Dit platform laat architecten, ontwerpers en zorginstellingen ervaren hoe de perceptie van de omgeving is door ouderen en mensen met dementie. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de nieuwste Virtual Reality-technologieën. De intelligentie komt van wetenschappers, gespecialiseerde architecten en dementie consultants. Wat is dan deze intelligentie? Wat is deze perceptie?

Er is in het platform met vele zaken rekening gehouden. Spieren verslappen als men ouder wordt. Daardoor verandert de horizontale waarneming, simpel: men kijkt lager. De perceptie van kleur wordt anders. Kleuren worden anders waargenomen. Sommige kleuren zijn helemaal niet meer waar te nemen en andere zijn minder fel of duidelijk. Voor mensen met een vorm van dementie verandert de perceptie nóg meer. Diepte wordt lastiger waar te nemen. 3D in zelfde kleuren verdwijnt. Blinkende vloeren lijken nat en strepen op de vloer lijken ineens een trap.

Enkele voorbeelden van het veranderen van de perceptie. Deze zijn positief te beïnvloeden door op de juiste manier om te gaan met contrast, lichtreflectie, patronen, beeld en kleur. Dat werd al duidelijk uit de inzichten en presentatie gedeeld door Tarkett, maar helemaal duidelijk als men werd meegenomen in de virtuele omgeving.

Door gebruik te maken van de intelligentie én de geboden platformen werd meteen antwoord gegeven op een eerder gestelde vraag: kost het investeren in welzijn niet te veel geld? Nee, dat hoeft dus niet. Begrijpen wat de uitdagingen en problemen zijn en daar doordacht en slim mee omgaan, resulteren niet in duurdere materialen of nieuwe investeringen.

Meer informatie over ontwerpen voor ouderenzorg?

Wilt u meer weten over een van de bovengenoemde onderwerpen of wilt u uw collega’s informeren over ontwerpen voor ouderenzorg? Neemt u dan contact met ons op, of kijk op de volgende webpagina: https://ontwerpenvoorouderenzorg.tarkett.nl/.