PLAY & NATURAL BOND

PLAY & NATURAL BOND

Inspiratie voor architectonische ontwerpen

PLAY

Begin 2020 zijn we bij Tarkett begonnen met een project in samenwerking met Note Design Studio, met als titel 'Natural Bond'. Dit project is bedoeld als een platform voor verandering, om ideeën en discussies op gang te brengen die kunnen bijdragen aan een duurzame, circulaire transformatie van onze samenleving. Het komt samen in het nieuwe Tarkett Human-Conscious designTM-manifest, om naast de huidige en toekomstige generaties te staan. Om vloeren te creëren die goed zijn voor mens en milieu. En om het elke dag te doen. Het doel van Play is om dit als basis te gebruiken en mensen te inspireren om veiligere en gezondere ruimtes te creëren waarin ze alles uit zichzelf kunnen halen. We hebben ons laten inspireren door relaties en verbanden in de natuur, en willen onderzoeken wat een design, maar ook onze samenleving bijeenhoudt. Van het grote plaatje tot de kleinste elementen die we niet kunnen zien, maar waarvan we weten dat ze bestaan.

'Natural Bond', circulariteit volgens Note Design Studio.

PLAY & NATURAL BOND

MICRO - Materiaalverkenning

PLAY begint door te kijken op microniveau, en de inspiratie die voortkomt uit materiaalonderzoek.

Dichtbij, dichterbij en nog dichterbij. De relatie tussen microscopische elementen die samen een geheel vormen dat groter is dan de som der delen.

PLAY & NATURAL BOND

Zodra je weet hoe een materiaal is samengesteld, krijgt het designproces een totaal nieuwe dimensie. De reis naar het microscopische brengt vormen en landschappen aan het licht die de basis kunnen vormen voor nieuwe, spannende en inspirerende referentiepunten. Het is een beetje alsof je uit een droom ontwaakt in een wereld met totaal andere kleuren, vormen en constructies. De band tussen de kleinste elementen is vaak het sterkst. En nooit echt statisch. Soms wordt hij verbroken, maar hij keert altijd weer terug – sterker of anders, naarmate we onszelf als mens ontwikkelen.

PLAY & NATURAL BOND

MEZZO - VERBINDING VAN DETAILS

We gaan door met Mezzo, waar verbindingen een meer decoratieve rol spelen, en we kijken naar de circulaire productie die ons steeds verder vooruit brengt.

De combinatie van details. De verbindingen tussen materialen, texturen en voorwerpen die samen steeds een nieuwe impact en betekenis krijgen. Vormen die bij elkaar horen, zorgen voor balans en creëren een zen-achtige rust.
 

PLAY & NATURAL BOND

Van dingen die op zichzelf staan tot de combinatie van twee of meer materialen. Hier gebruiken we het optische perspectief als bron van inspiratie. Lagen, openingen, samensmeltingen en voorwerpen die elkaar in balans houden. Volg uw eigen gedachten langs abstracte verbindingen en accenten. Ontdek hoe relaties verschillende ruimtes of objecten kunnen definiëren. De verbanden tussen onze materialen weerspiegelen de onderlinge verhoudingen in de natuur en vertalen ze naar nieuwe designtools. Maar het karakter komt voort uit de verbinding. De meest inspirerende bouwwerken en ontwerpen komen tot leven door de verbinding die ze verankert in onze realiteit.

Wij werken het best als een groep van verschillende individuen, en dat werkt door in de ruimtes waarin we leven, werken en spelen.

PLAY & NATURAL BOND

MACRO - BREDER PERSPECTIEF

En tenslotte plaatst PLAY dingen in een groter perspectief, door Micro en Mezzo te combineren tot vergezichten, landschappen en ruimtes.

Inzicht in het grote geheel. De relatie tussen mensen en onze omgeving, interieuren, exterieuren, kleuren en sferen, de verbanden tussen natuur en cultuur

PLAY & NATURAL BOND

De logische conclusie: een holistisch geheel waarin elementen samenkomen en één samenhangende visie vormen. Een droomlandschap waar niet alles is wat het lijkt? Daag uw zintuigen uit en geef uw eigen 'nieuwe normaal' vorm nu het nog kan. Wij vragen ons af of een digitaal domein regels nodig heeft? Kan het vertekend en aangepast worden door ons intrinsieke verlangen om de regels te breken? Hier zijn we vrij om nieuwe relaties aan te gaan en een nieuw bestaan te creëren.  

PLAY & NATURAL BOND

Of onze relaties nu fysiek, metafysisch of metaforisch zijn, ze bepalen onze persoonlijke reis, onze persoonlijke ervaringen.

CIRCULAR SELECTION

Circulariteit is een van de hoekstenen van een duurzame onderneming. Een centraal idee bij Tarkett is dat we minder nieuwe materialen willen gebruiken en in plaats daarvan bestaande bronnen willen hergebruiken. Circulariteit kan worden gezien als de natuurlijke evolutie van onze verhouding tot het onderwerp 'relaties'. Een manier om innovatieve oplossingen en producten te creëren.

Tarkett Human-Conscious Design™ is onze manier om de huidige en toekomstige generaties te ondersteunen. Het doel is om vloerbedekking en sportvloeren te maken die goed zijn voor mens en de planeet. En om dat elke dag te doen.

De Circular Selection in ons Playbook benadrukt de principes achter onze reis naar een circulaire economie – door ontwerpen te maken zonder afval en vervuiling, producten en materialen te hergebruiken en natuurlijke systemen te regenereren. 

Wij maken duurzame vloerbedekking eenvoudig door te experimenteren met nieuwe recyclingtechnologieën om de kringloop te sluiten en onze duurzame producten te verzamelen in één uitgebreide collectie. En dat is nog maar het begin. We willen deze methode ook uitbreiden naar andere collecties, want we streven er voortdurend naar om nieuwe recyclingtechnologieën en terugnamesystemen te implementeren.
 

 

Circulaire Economie

Lees meer over waarom we van afval houden, waar we kansen zien om er prachtige vloeren van te maken en hoe we ernaar streven om vloeren te innoveren en te recyclen.

 

Bewuste keuzes. Voor mens en planeet.
Tarkett Human-Conscious DesignTM

Gerelateerde collecties