Een circulaire economie vereist samenwerking. Bij Tarkett werken we samen met onze partners om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en een verschuiving te realiseren naar een circulair economisch model. 

Het uitgangspunt van een circulaire economie is het hergebruik van producten en grondstoffen, waarbij de productiecirkel gesloten wordt. Buiten de eigen keten denken en samenwerken om de doelen van een circulair economisch systeem te behalen is hierbij cruciaal. Afval- en materiaalstromen van andere bedrijven en productieketens kunnen dienen als grondstof voor de eigen productie. 

Samenwerking tussen bedrijven, organisaties en overheden is dus van groot belang, en opent deuren die anders gesloten zouden blijven. 

Onze partners zijn net zo betrokken als wij! Daarbij maakt het werken met gelijkgestemde organisaties zaken niet alleen makkelijker, maar tevens relevanter. Zo werken we samen aan een duurzame en circulaire economie!

ReStart® als onderdeel van een circulaire economie

ReStart®, ons inzamelprogramma, is hier een goed voorbeeld van ons streven naar een circulair economisch systeem*. Om dit programma te realiseren besloten we om samen te werken met gerenommeerde partners in afvalinzameling en recycling. Voorbeelden hiervan zijn Veolia in Frankrijk en Duitsland, Vanheede in België en binnenkort Suez in Polen: ze stellen allemaal meerdere drop-off-sites ter beschikking voor onze klanten en ze runnen hun eigen logistiek om inzameling vlot te laten verlopen. En daar blijft het niet bij: als partners werken we samen aan verbeteringen en mogelijke uitbreidingen van het ReStart®-programma.

Samen met toonaangevende organisaties werken aan circulaire economie

We zijn ook lid van toonaangevende organisaties, zodat we kunnen meepraten over de essentiële overgang naar een circulaire economie - en hoe we die daadwerkelijk in de praktijk brengen. Binnen het CE100-programma van de Ellen McArthur Foundation werkt Tarkett samen met andere instanties, zoals universiteiten, bedrijven, gemeenten en overheden. Zo kunnen we de lead nemen in of deelnemen aan co-projecten, die gericht zijn op de ontwikkeling van concrete oplossingen binnen de circulaire economie.

*Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor meer informatie over hoe dit werkt in uw land

Gerelateerde artikelen

Wood flour, cork dust and calcium carbonate, a compound found in rocks – all 3 elements are used to make linoleum.

ONZE DUURZAME AANPAK: DOING GOOD. TOGETHER.

De duurzame aanpak van Tarkett "Doing Good. Together." is gebaseerd op drie pijlers die aansluiten bij de Cradle to Cradle®-principes: Designing for Life, Closing the Loop en Driving Collaboration.

Designing for Life through Sustainable Design

DESIGNING FOR LIFE DANKZIJ DUURZAAM DESIGN

Tegenwoordig brengen mensen hun tijd grotendeels binnenshuis door. Daarom ontwerpen wij producten voor langdurig gebruik, om u te helpen gezondere, mensvriendelijke ruimtes te creëren.

inyl waste at our Ronneby recycling center (Sweden)

CLOSING THE LOOP: NALEVING VAN DE PRINCIPES VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Bij Tarkett sluiten we de cirkel om afval van vloeren te beheren, natuurlijke hulpbronnen te beheren en de natuur te beschermen. Lees hier meer over onze ReStart-programma, recycling en nog veel meer.