Onze visie voor 2020

Onze visie voor 2020

Onze duurzaamheidsvisie voor 2020

In 2050 zullen er ongeveer 9.8 miljard mensen op aarde zijn. Dat is drie keer zoveel als 50 jaar geleden. De aarde heeft een eindige hoeveelheid natuurlijke grondstoffen en we streven als maatschappij naar een steeds hogere levenskwaliteit. Daarom is het nu meer dan ooit nodig dat we bedrijven bouwen rond een langetermijnvisie voor toekomstige generaties en voor onze planeet. Ons doel voor 2020 is het nastreven van een visie waarin mensen, het milieu en winstgevendheid allemaal even belangrijk zijn.

We zoeken voortdurend naar nieuwe benaderingen voor de langere termijn. Waar de huidige wetgeving ophoudt, gaan wij verder door duurzaamheid centraal te stellen in elk aspect binnen ons bedrijf. Onze roadmap voor 2020 voor duurzaamheid is afgestemd op de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (UNSDG) en wordt overal in de organisatie toegepast.

Onze doelstellingen voor 2020 voor duurzaamheid op lange termijn

Tarkett werkt voortdurend aan de ontwikkeling van producten die veilig zijn voor de mens en waarbij recycling mogelijk is. Ons doel voor een gezonde luchtkwaliteit binnenshuis, is het ontwikkelen van vloeren met goede milieukenmerken zonder concessies te doen aan technische eigenschappen zoals slijtvastheid, akoestische of andere belangrijke eigenschappen.

Cradle to Cradle als uitgangspunt binnen onze duurzaamheidsvisie

Ons uitgangspunt is om producten te ontwikkelen waarbij recycling mogelijk is en die de minste impact op het milieu hebben tijdens hun levensduur. We werken samen met de Cradle to Cradle-organisatie aan duurzaamheidskwesties en werken binnen de vloerenindustrie aan een toonaangevende transformatie naar een circulaire economie. We zetten in op een duurzaamheidsvisie op basis van ‘closed-loop circular design’. Tarkett beïnvloedt industriële normen, bevordert een op samenwerking gerichte circulaire economie en betrekt alle stakeholders bij deze reis naar duurzaamheid.

De volgende algemene doelstellingen voor onze duurzaamheidsvisie voor 2020 zijn rond vier strategische pijlers georganiseerd:

Goede materialen

  • 100% van de materialen, die worden gebruikt in onze producten, wordt continu beoordeeld door een derde partij (volgens de Cradle to Cradle®- principes)
  • 75% van de materialen aan de bron van onze toeleveringsketen draagt niet bij aan schaarste van grondstoffen (overvloedig mineraal, duurzaam, gerecycled)

Verantwoord gebruik van grondstoffen

  • 100% van onze productielocaties heeft gesloten watercircuits geïmplementeerd
  • 20% reductie van broeikasgasemissies tegen een baseline van 2010 (1,01 kg CO2e / m2)

Mensvriendelijke ruimten

  • 100% van onze vloerproducten heeft een lage VOC-uitstoot en gebruikt ftalaatvrije weekmakers
  • Onze vloeroplossingen bieden onderhouds- en installatieprocedures volgens de Cradle to Cradle®- principes

Recycling en hergebruik

  • Geen industrieel afval naar vuilnisstortplaatsen
  • Restmateriaal van nieuw gelegde vloeren en sportoppervlakken of bij gebruik door consumenten verdubbelen in vergelijking met 2010 (18.900)