iD Revolution, Cradle to Cradle® Gold gecertificeerd voor duurzaam product design

iD Revolution, Cradle to Cradle® Gold gecertificeerd voor duurzaam product design

iD Revolution is de eerste Cradle to Cradle® gecertificeerde modulaire vloer en een goed voorbeeld van een duurzaam product design.

Wat is circulaire economie?

Circulaire economie, het tegenovergestelde van lineaire economie (kopen, gebruiken, weggooien) is een regeneratief systeem waarbij materiaal zo lang als mogelijk worden gebruikt, voordat het wordt hersteld of geregenereerd aan het eind van de levensloop van het product. In de circulaire economie is er geen sprake van afval, alleen voedingsstoffen.

Wat betekent Cradle to Cradle?

De Cradle to Cradle® ontwerpfilosofie vraagt ontwerpers en fabrikanten om producten te ontwikkelen die regeneratief zijn in design en geproduceerd op een manier die het milieu respecteert. C2C gecertificeerde producten zijn vanaf het begin ontworpen om hergebruikt te kunnen worden of kunnen worden gerecycled zonder afval. Continue vooruitgang is vereist binnen alle vijf de categorieën om duurzaam product design te garanderen: gezonde materialen, hergebruik van materialen, hernieuwbare energie, waterbeheer en sociale rechtvaardigheid. iD Revolution voldoet aan alle vijf de categorieën:

  • Gezonde materialen: Tarkett heeft de Cradle to Cradle® certificering ontvangen voor iD Revolution modulaire vloeren, met een Platinum niveau voor gezonde materialen, wat het hoogst haalbare niveau is.
  • Waterbeheer: Watergebruik wordt gemeten in de hele supply chain en 99% van het water in het productieproces wordt gerecycled in een closed loop,
  • Hergebruik van materialen: iD Revolution bevat 83% snel hernieuwbare en gerecyclede materialen en overvloedige mineralen, die niet zorgen voor schaarste van de materialen. Het is 100% recyclebaar. Tarkett werkt ook samen met partners om de overgang naar een circulaire economie te versnellen en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN te helpen bereiken. Tarkett werkte samen met een start-up uit de recyclingsindustrie om gerecycled PVB te gebruiken, een hars die wordt gebruikt om te voorkomen dat voorruiten breken. Deze hars wordt gewonnen uit autowrakken of veiligheidsglas van gebouwen en vervolgens geïntegreerd in de productformule.
  • Hernieuwbare energie: 50% van de benodigde electriciteit wordt gehaald uit hernieuwbare bronnen, terwijl het gehele productieproces is geoptimaliseerd om energie te besparen. De overige 50% wordt gecompenseerd en komt van carbon credits, verkregen door de ondersteuning van een biodiversiteitsproject in de Peruaanse Amazone. In 2019 wordt iD Revolution geproduceerd met 100% hernieuwbare energie.
  • Sociale verantwoordelijkheid: We respecteren en beschermen iedereen die een bijdrage levert aan de productie van dit product.