Choose Your CountryChoose Your Country
Nederland - Professionals

Algemene Voorwaarden

Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen, bevestigingen en leveringen zijn de algemene voorwaarden

van toepassing van Tarkett Holding GmbH, gevestigd te Oosterhout.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda onder ref. 20145120

en zijn hier te downloaden of te lezen.